Voeding en gedrag

Een gezonde en healthy leefstijl aanhouden kan soms best lastig zijn. Om meer duidelijkheid te verkrijgen is het belangrijk jouw doelen SMART uit te schrijven. Denk hierbij aan de drie hoofd componenten die direct van invloed zijn op een gezonde leefstijl; namelijk voeding, beweging en gedrag. Deze 3 componenten moeten in balans zijn om het gewenste resultaat te kunnen bereiken. In mijn coachingstraject bespreken we alle onderdelen en bekijken we per individu aan welk component er extra aandacht moet worden besteed.

Gedrag is minstens zo belangrijk als voeding en beweging. Denk maar eens aan emotie eten of gewenning. Om de koppelingen tussen gedrag, voeding en beweging inzichtelijk te maken besteden we minimaal 1 consult aan een brainstormsessie. Door middel van het uitschrijven van gedachtes en gevoelens worden deze koppelingen visueel gemaakt.

Maak nu geheel vrijblijvend een AFSPRAAK om te bekijken wat wij voor jou kunnen betekenen.

Een healthy groet,

Healthybehaviours – Maik

Emotie eten

Geef een antwoord