Klachtenregeling

Procedure

Mocht er onverhoopt zich een klacht voordoen. Dan hopen wij natuurlijk dat we dit gezamenlijk met jou kunnen en mogen oplossen. Toch willen wij met oog op professionaliteit jou wijzen op de klachtenregeling van BGN die wij hanteren.

Klachtenregeling_BGN